ریزش نزدک و SP500 در کنار رشد داوجونز

ریزش نزدک و SP500 در کنار رشد داوجونز

سهام ایالات متحده در روز جمعه ریزش پیدا کردند که تحت تاثیر نگرانی ها دربارۀ احتمال آزمایش موشکی کرۀ شمالی در روز شنبه و ویرانی های ناشی از طوفان ایرما رخ داد که بر ضریب اطمینان بازار فشار وارد کردند. دلار ضعیف شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با ۰٫۲% ریزش به ۹۱٫۳۴ واحد رسید. شاخص S&P 500 با ۰٫۱% افت به ۲۴۶۱٫۴۳ واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با ۰٫۱% رشد به ۲۱۷۹۷٫۷۹ واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با ۰٫۶% افت در ۶۳۶۰٫۱۹ واحد بسته شد.