داوجونز در ۲۲۰۰۰ واحدی

افزایش نوسان در سهام فن آوری سهام ایالت متحده

داوجونز دوباره به ۲۲۰۰۰ واحد می رسد

شاخص های سهام ایالات متحده در روز دوشنبه رشد داشتند چراکه نگرانی ها دربارۀ احتمال پرتاب موشک توسط کرۀ شمالی در تعطیلات پایان هفته از بین رفت و ویرانی طوفان ایرما نیز کمتر از آن حدی بود که پیش بینی می شد. دلار تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با ۰٫۶% رشد به ۹۱٫۹۱۱ واحد رسید. شاخص S&P 500 با ۱٫۱% رشد و ثبت رکورد ۲۴۸۸٫۱۱ واحد بسته شد که به دلیل رشد سهام بخش های مالی و فن آوری رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با ۱٫۲% رشد به ۲۲۰۵۷٫۳۷ واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با ۱٫۱% رشد در ۶۴۳۲٫۲۶ واحد بسته شد.