تحلیل های طلا در Kitconews

تحلیل طلا

تحلیل ها و نظرات کارشناسان و تحلیل گران کیتکو نیوز Kitconews
رییس Phoenix Futures and Options LLC نظر به ادامه کاهش طلا دارد و معتقد است هنوز تعدادی معدودی از معامله گران با موقعیتهای صعودی در بازار آتی حضور دارند که ممکن است موقعیت های خود را به فروش برسانند تا از بازارها خارج شوند.
در حالیکه اشتغال بخش غیر کشاورزی در ماه گذشته افت داشت، نرخ بیکاری پایین آمد و نرخ مشارکت نیروی کار و دستمزدها افزایش یافت.
تمام اینها می تواند به این معنی باشدکه بازار افزایش نرخ بهره دسامبر را در نظر می گیرد.‌‌

استراتژیست ارشد بازار در LaSalle Futures Group نیز انتظار ضعف بیشتر با پتانسیل رسیدن به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه طلا را دارد.من انتظار تقویت دلار دارم.
فاکتوری که می تواند به طور بالقوه طلا را تحت تاثیر قرار دهد تنش های سیاسی کاتالونیاست

مدیر عامل Heritage West Financial شرکت معتقد است طلا تحت تاثیر تقویت دلار و ادامه عکس العمل ها به نظرات مثبت جانت یلن در هفته های اخیر، تحت فشار خواهد ماند.

کارگزار ارشد کالاها در RJO Futures انتظار افزایش طلا را دارد. او می گوید طلا به اندازه کافی فروخته شد و اکنون ما در حال ورود به حمایت هستیم. اگر تورم افزایش یابد طلا نیز افزایش خواهد یافت.من متوجه شده ام که هر بار نرخ بهره افزایش می یابد طلا به دنبال آن افزایش می یابد.

رییس معاملات در trading house MKS (Switzerland) SA معتقد به افزایش طلاست چرا که معامله گران چینی پس از یک تعطیلات بلند مدت به بازاز باز خواهند گشت.