افزایش ۱۵۶هزار شغل در آمریکا

تحلیل فاندامنتال دلار آمریکا

ایالات متحده در ماه اوت ۱۵۶هزار شغل اضافه کرد

شاخص های سهام ایالات متحده در روز جمعه با رشد بسته شدند چراکه آمار مربوط به رشد ضریب اطمینان مصرف کننده و توسعۀ بخش تولید موجب خنثی شدن آمار متوسط مربوط به افزایش ۱۵۶هزار شغل در بخش غیرکشاورزی در ماه اوت شدند. دلار تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با ۰٫۳% رشد به ۹۲٫۸۰۹ واحد رسید. شاخص S&P 500 با ۰٫۲% رشد در ۲۴۷۶٫۵۵ واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با ۰٫۲% رشد در ۲۱۹۸۷٫۵۶ واحد بسته شد. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با ۰٫۱% رشد در ۶۴۳۵٫۳۳ واحد بسته شد.