احتمال ضعف در اقتصاد استرالیا

اقتصاد استرالیا

آمار اقتصادی ضعیف منجر به کاهش ارزش دلار می شوند

آمار اقتصادی استرالیا اخیراً ضعیف بودند. آیا کاهش ارزش AUDUSD ادامه پیدا خواهد کرد؟

بانک مرکزی استرالیا در نشست سیاستگذاری ۵ سپتامبر تصمیم گرفت که نرخ بهره را در رقم ۱٫۵% ثابت نگه دارد. این بانک اعلام کرد که افزایش ارزش دلار استرالیا منجر به کندی روند رشد فعالیت اقتصادی می شود و سطح پایین نرخ های بهره برای حمایت از اقتصاد ادامه پیدا خواهد کرد به همین دلیل این بانک سیاست پولی اش را تغییر نداد. آمار اقتصادی اخیر ضعیف بودند هرچند رشد اقتصادی در مقیاس فصلی از رقم ۰٫۳% در سه ماهۀ اول به ۰٫۸% در سه ماهۀ دوم رسید. مازاد تراز تجاری از رقم ۸۹۰ میلیون دلار استرالیا در ژوئین به ۴۶۰ میلیون دلار استرالیا کاهش پیدا کرد چراکه کاهش صادرات در مقیاس ماهیانه دو برابر واردات بود. خرده فروشی در ژوئیه راکد ماند ضمن اینکه رقم اعلام شده برای ژوئن نیز به ۰٫۲% کاهش پیدا کرد. بیکاری در ماه اوت در رقم ۵٫۶% ثابت باقی ماند.