احتمال افزایش ارزش دلار نیوزیلند

اقتصاد نیوزیلند

پیشرفت رشد موجب افزایش ارزش دلار نیوزیلند می شود

اقتصاد نیوزیلند در سه ماهۀ دوم رشد کرد. آیا تقویت ارزش دلار نیوزیلند ادامه پیدا خواهد کرد؟

اقتصاد نیوزیلند در سه ماهۀ دوم رشد کرد. تولید ناخالص داخلی در سه ماهۀ دوم در مقیاس فصلی ۰٫۸% رشد کرد که از رقم رشد ارتقا یافتۀ ۰٫۶% در سه ماهۀ اول سال ۲۰۱۷ بیشتر است. رشد عملکرد اقتصاد جهانی یک عامل اصلی برای تقویت اقتصاد نیوزیلند محسوب می شود و این موضوع از افزایش تقاضای صادراتی و بهبود وضعیت تجاری در سه فصل قبل مشهود است. بانک مرکزی نیوزیلند در نشست دهم اوت نرخ بهره را در رقم ۱٫۷۵% ثابت نگه داشت. بانک مرکزی تخمین زده است که عملکرد اقتصادی بهبود پیدا کند. قرار است نشست بعدی این بانک در ۲۸ سپتامبر برگزار شود. انتظار می رود که تغییری در سیاست ها ایجاد نشود چراکه بانک مرکزی نشان داد که سیاست پولی برای مدت قابل توجهی حالت تطبیقی داشته باشد و مایل نیست که نرخ های بهره را افزایش دهد چراکه به رشد اقتصاد لطمه می زند. پیشرفت رشد اقتصادی موجب افزایش ارزش دلار نیوزیلند می شود.